ROTHBURY - Doprava

Hlavním oborem dopravní činnosti společnosti ROTHBURY s.r.o., je přeprava pohonných hmot, biopaliv a olejů. V současné době máme k dispozici dvě cisternové soupravy. Obě jsou vybaveny a pravidelně certifikovány dle mezinárodní úmluvy ADR pro přepravu PHM a hořlavých kapalin.

Cisterny disponují spodním i vrchním plněním, malovýdejem a čerpadlem. Objem přepravovaných kapalin činí až 36000 l.

Výdej pohonných hmot je prováděn přes kalibrovaná počitadla s teplotní kompenzací, jedna z cisteren je vybavena měrnými tyčemi, což je nejmodernější způsob měřeného výdeje PHM.

Nově se společnost zabývá i vnitrostátní balíkovou a paletovou přepravou dodávkovými vozidly.

robert mahr ®
robert mahr © 2014